Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób pouches.eu („Witryna” lub „my”) gromadzi, wykorzystuje i ujawnia Twoje dane osobowe podczas odwiedzania lub dokonywania zakupu na Stronie.

Kontakt

Po zapoznaniu się z niniejszą polityką, jeśli masz dodatkowe pytania, chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie prywatności lub chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami przez e-mail na adres info@pouches.eu lub pocztą, korzystając z podanych danych poniżej:

Grupa dystrybucyjna NextGen, Karolinská 661/4, 186 00 Karlín, Czechy

Zbieranie danych osobowych

Kiedy odwiedzasz Witrynę, zbieramy pewne informacje o Twoim urządzeniu, interakcji z Witryną oraz informacje niezbędne do przetworzenia Twoich zakupów. Możemy również zbierać dodatkowe informacje, jeśli skontaktujesz się z nami w celu uzyskania obsługi klienta. W niniejszej Polityce prywatności wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby (w tym informacje poniżej) określamy jako „Dane osobowe”. Zobacz poniższą listę, aby uzyskać więcej informacji o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego.

 • Informacje o urządzeniu
  • Cel gromadzenia: dokładne załadowanie Witryny dla Ciebie i przeprowadzenie analizy wykorzystania Witryny w celu optymalizacji naszej Witryny.
  • Źródło gromadzenia: Gromadzone automatycznie, gdy uzyskujesz dostęp do naszej Witryny za pomocą plików cookie, plików dziennika, sygnałów nawigacyjnych, znaczników lub pikseli.
  • Ujawnienie w celach biznesowych: udostępnione naszemu procesorowi Shopify .
  • Zbierane dane osobowe: wersja przeglądarki internetowej, adres IP, strefa czasowa, informacje o plikach cookie, jakie witryny lub produkty przeglądasz, wyszukiwane hasła i sposób interakcji z Witryną.
 • Informacje o zamówieniu
  • Cel odbioru: dostarczanie produktów lub usług w celu realizacji naszej umowy, przetwarzanie informacji o płatnościach, organizowanie wysyłki i dostarczanie faktur i/lub potwierdzeń zamówień, komunikowanie się z Tobą, sprawdzać nasze zamówienia pod kątem potencjalnego ryzyka lub oszustwa, a gdy jest to zgodne z preferencjami, które nam udostępniłeś, dostarczać informacje lub reklamy dotyczące naszych produktów lub usług.
  • Źródło poboru: pobrane od Ciebie.
  • Ujawnienie w celach biznesowych: udostępnione naszemu procesorowi Shopify.
  • Zbierane dane osobowe: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, informacje dotyczące płatności (w tym numery kart kredytowych), adres e-mail i numer telefonu.
 • Informacje dotyczące obsługi klienta
  • Cel zbierania:
  • Źródło poboru:
  • Ujawnienie w celach biznesowych:
  • Zbierane dane osobowe: 
  • Cel zbierania: zapewnienie obsługi klienta.
  • Źródło poboru: pobrane od Ciebie
  • Ujawnienie w celach biznesowych: 
  • Zbierane dane osobowe: 

Drobne

Witryna nie jest przeznaczona dla osób w wieku 18. Nie gromadzimy celowo Danych osobowych od dzieci. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i uważasz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami pod powyższym adresem, aby poprosić o usunięcie.

Udostępnianie danych osobowych

Udostępniamy Twoje dane osobowe dostawcom usług, aby pomóc nam świadczyć nasze usługi i wypełniać zawarte z Tobą umowy, jak opisano powyżej. Na przykład:

 • Używamy Shopify do zasilania naszego sklepu internetowego. Możesz przeczytać więcej o tym, jak Shopify wykorzystuje Twoje dane osobowe tutaj: https://www.shopify.com/legal/privacy.
 • Możemy udostępniać Twoje dane osobowe, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami, odpowiedzieć na wezwanie do sądu, nakaz przeszukania lub inny zgodny z prawem wniosek o informacje, które otrzymujemy, lub w inny sposób chronić nasze prawa.

 

Wykorzystywanie danych osobowych

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby świadczyć Ci nasze usługi, które obejmują: oferowanie produktów do sprzedaży, przetwarzanie płatności, wysyłkę i realizację zamówienia oraz informowanie Cię na bieżąco o nowych produktach, usługach i ofertach

Podstawa prawna

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”), jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), przetwarzamy Twoje dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

 • Twoja zgoda;
 • Wykonywanie umowy między Tobą a Witryną;
 • Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych;
 • Aby chronić Twoje żywotne interesy;
 • Wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym;
 • Dla naszych uzasadnionych interesów, które nie są nadrzędne w stosunku do Twoich podstawowych praw i wolności.

Retencja

Kiedy złożysz zamówienie za pośrednictwem Witryny, zachowamy Twoje dane osobowe w naszej dokumentacji, chyba że i dopóki nie poprosisz nas o usunięcie tych informacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat swojego prawa do usunięcia, zapoznaj się z sekcją „Twoje prawa” poniżej.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Jeśli jesteś rezydentem EOG, masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu opartemu wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu), gdy podejmowanie decyzji ma wobec Ciebie skutek prawny lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

[NIE/NIE] angażujemy się w w pełni zautomatyzowane podejmowanie decyzji, które mają skutek prawny lub inny istotny, z wykorzystaniem danych klientów.

Nasz procesor Shopify wykorzystuje ograniczone zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu zapobiegania oszustwom, które nie mają prawnego lub innego znaczącego wpływu na Ciebie.

Usługi zawierające elementy zautomatyzowanego podejmowania decyzji obejmują:

 • Tymczasowa czarna lista adresów IP powiązanych z powtarzającymi się transakcjami zakończonymi niepowodzeniem. Ta czarna lista utrzymuje się przez niewielką liczbę godzin.
 • Tymczasowa czarna lista kart kredytowych powiązanych z adresami IP umieszczonymi na czarnej liście. Ta czarna lista utrzymuje się przez niewielką liczbę dni.

  Twoje prawa

  RODO

  Jeśli jesteś mieszkańcem EOG, masz prawo do dostępu do przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, przeniesienia ich do nowej usługi oraz żądania poprawienia, aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

  Twoje dane osobowe będą początkowo przetwarzane w Irlandii, a następnie zostaną przesłane poza Europę w celu przechowywania i dalszego przetwarzania, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób transfery danych są zgodne z RODO, zobacz Biuletyn informacyjny Shopify dotyczący RODO: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/privacy/GDPR.


  CCPA

  Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz prawo do dostępu do przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych (znanych również jako „Prawo do wiedzy”), przeniesienia ich do nowej usługi i zażądania Informacje mogą być poprawiane, aktualizowane lub usuwane. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

  Jeśli chcesz wyznaczyć upoważnionego agenta do składania tych wniosków w Twoim imieniu, skontaktuj się z nami pod powyższym adresem.

  Ciasteczko

  Plik cookie to niewielka ilość informacji, które są pobierane na Twój komputer lub urządzenie podczas odwiedzania naszej Witryny. Używamy wielu różnych plików cookie, w tym funkcjonalnych, wydajnościowych, reklamowych i mediów społecznościowych lub plików cookie. Pliki cookie poprawiają komfort przeglądania, umożliwiając witrynie zapamiętanie Twoich działań i preferencji (takich jak login i wybór regionu). Oznacza to, że nie musisz ponownie wprowadzać tych informacji za każdym razem, gdy wracasz do witryny lub przechodzisz z jednej strony na drugą.Pliki cookie dostarczają również informacji o tym, w jaki sposób ludzie korzystają ze strony internetowej, na przykład, czy odwiedzają ją po raz pierwszy, czy często odwiedzają

  Używamy następujących plików cookie w celu optymalizacji korzystania z naszej Witryny i świadczenia naszych usług.

  Pliki cookie niezbędne do funkcjonowania Sklepu

  Nazwisko Funkcja Czas trwania
  _ab Używane w związku z dostępem do admin. 2 lata
  _identyfikator_bezpiecznej_sesji Używane w połączeniu z nawigacją po witrynie sklepowej. 24h
  _shopify_country Używane w połączeniu z kasą. sesja
  _shopify_m Służy do zarządzania ustawieniami prywatności klienta. 1 rok
  _shopify_tm Służy do zarządzania ustawieniami prywatności klienta. 30min
  _shopify_tw Służy do zarządzania ustawieniami prywatności klienta. 2w
  _storefront_u Używane w celu ułatwienia aktualizacji informacji o koncie klienta. 1min
  _zgoda na śledzenie Preferencje śledzenia. 1 rok
  c Używane w połączeniu z kasą. 1 rok
  wóz Używane w połączeniu z koszykiem. 2w
  waluta_koszyka Używane w połączeniu z koszykiem. 2w
  cart_sig Używane w połączeniu z kasą. 2w
  koszyki_koszyki Używane w połączeniu z kasą. 2w
  cart_ver Używane w połączeniu z koszykiem. 2w
  kasa Używane w połączeniu z kasą. 4w
  token_kasy Używane w połączeniu z kasą. 1 rok
  dynamic_checkout_shown_on_cart Używane w połączeniu z kasą. 30min
  hide_shopify_pay_for_checkout Używane w połączeniu z kasą. sesja
  utrzymaj_przy życiu Używane w związku z lokalizacją kupującego. 2w
  identyfikator_głównego_urządzenia Używane w połączeniu z logowaniem sprzedawcy. 2 lata
  poprzedni_krok Używane w połączeniu z kasą. 1 rok
  remember_me Używane w połączeniu z kasą. 1 rok
  bezpieczny_sygnał_klienta Używane w połączeniu z logowaniem klienta. 20 lat
  shopify_pay Używane w połączeniu z kasą. 1 rok
  shopify_pay_redirect Używane w połączeniu z kasą. 30 minut, 3w lub 1 rok w zależności od wartości
  przegląd_strony_sklepowej Używane w połączeniu z logowaniem klienta. 2 lata
  tracked_start_checkout Używane w połączeniu z kasą. 1 rok
  checkout_one_experiment Używane w połączeniu z kasą. sesja

  Raportowanie i analityka

  Nazwisko Funkcja Czas trwania
  _strona_docelowa Śledź strony docelowe. 2w
  _oryg_referrer Śledź strony docelowe. 2w
  _s Analiza Shopify. 30min
  _shopify_d Analiza Shopify. sesja
  _shopify_s Analiza Shopify 30min
  _shopify_sa_p Analizy Shopify dotyczące marketingu i skierowań. 30min
  _shopify_sa_t Analizy Shopify dotyczące marketingu i skierowań. 30min
  _shopify_y Analiza Shopify. 1 rok
  _y Analiza Shopify. 1 rok
  _shopify_evids Analiza Shopify. sesja
  _shopify_ga Shopify i Google Analytics. sesja


  Czas, przez jaki plik cookie pozostaje na komputerze lub urządzeniu mobilnym, zależy od tego, czy jest to plik „trwały”, czy „sesyjny”. Sesyjne pliki cookie trwają do momentu zaprzestania przeglądania, a trwałe pliki cookie trwają do momentu wygaśnięcia lub usunięcia. Większość używanych przez nas plików cookie jest trwała i wygasa od 30 minut do dwóch lat od daty ich pobrania na urządzenie.

  Możesz kontrolować i zarządzać plikami cookie na różne sposoby. Należy pamiętać, że usunięcie lub zablokowanie plików cookie może negatywnie wpłynąć na wygodę użytkownika, a części naszej witryny mogą nie być już w pełni dostępne.

  Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale możesz wybrać, czy chcesz akceptować pliki cookie, za pomocą elementów sterujących przeglądarki, często znajdujących się w menu „Narzędzia” lub „Preferencje” przeglądarki. Więcej informacji na temat modyfikowania ustawień przeglądarki lub blokowania, zarządzania lub filtrowania plików cookie można znaleźć w pliku pomocy przeglądarki lub za pośrednictwem takich witryn jak: www.allaboutcookies.org.

  Ponadto należy pamiętać, że blokowanie plików cookie może nie całkowicie uniemożliwić udostępnianie informacji stronom trzecim, takim jak nasi partnerzy reklamowi. Aby skorzystać ze swoich praw lub zrezygnować z niektórych zastosowań Twoich informacji przez te strony, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji „Reklama behawioralna” powyżej.

  Nie śledź

  Należy pamiętać, że ponieważ nie ma spójnego zrozumienia w branży, jak reagować na sygnały „Nie śledź”, nie zmieniamy naszych praktyk gromadzenia i użytkowania danych, gdy wykryjemy taki sygnał z przeglądarki.

  Zmiany

  Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności w celu odzwierciedlenia na przykład zmian w naszych praktykach lub z innych przyczyn operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych.

  Reklamacje

  Jak wspomniano powyżej, jeśli chcesz złożyć reklamację, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty, korzystając z danych podanych w punkcie „Kontakt” powyżej.

  Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi na Twoją skargę, masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych. Możesz skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych lub naszym organem nadzorczym.

  Ostatnia aktualizacja: 12-04-2022

  .